top of page

אורית פרייליך - הצהרת אומן

 כאמנית פמיניסטית דתית, כמעצבת ומרצה לעיצוב אופנה, היצירה שלי נמצאת בתווך בין תחומים שונים ובין סוגי במדיה רבים. כאשה יהודייה מאמינה, לתרבות ולמסורת היהודית תמיד היה חלק בעשייה האמנותית שלי, בין אם זה חקר המטריארכיה המקראית או הבנייתו מחדש של הלבוש היהודי. כמעצבת, עולם האופנה מהווה מרכזי בחשיבה האמנותית שלי. מעסיקה אותי השתנותם של ערכי קיומו של הלבוש, מערש התרבות ועד היום. הקרוס ג'נדריות חותרת ומערערת את פניו, מערכי הייצור וייצור ההמונים של הבגדים משתנים, והקיימות הופכת למובילה של מסורות חשיבה חדשות. מהלכים שקידמתי בשנים האחרונות מציעים החלפת המבט הארכאי במבט עמוק מתחת האפידרמיס, מבט אחראי, רב מרחבי וערכי הרואה גם את האדם וגם את הסביבה.

אני יוצרת במגוון מדיומים מתוך חתירה מתחתם ותוך כדי מתיחת גבולות תמידית. מתיחת גבולות זו מתאפיינת בפירוק והתכה של עולמות-ייצוג דתיים, חילוניים ואופנתיים, ומתבטאת בניעה תמידית ורגישה, ססמוגראפית ממש, מהמרחב הדתי - חילוני - אופנתי, אל המרחב האמנותי שמבקש אופני ייצוג והבעה חדשניים. אני נפעמת מחדשנות טכנולוגית ומהפוטנציאל שיש לה בשינוי העולם. טכנולוגיות רפואיות כגון רנטגן, צילומי CT, ומדידות EEG של המוח, לצד וידיאו והדפסה בתלת ממד, הם רק חלק מהכלים בעזרתם אני משלבת בין עבר ועתיד, מסורת וחדשנות.

על פרשת הדרכים שבין עיצוב, מסורת וטכנולוגיה, עבודתי האמנותית משלבת בין עבודת היד של החייט, סקרנותו של המדען, וזכותו של האמן העכשווי להיות משוחרר ממערכות חוקים מובנות, לכדי יצירה הקוראת תיגר על אופני הזהות התרבותית המקובלים, לאור עולם הולך ומשתנה בו המושגים והרעיונות מתעצבים מחדש ללא הרף.

17_6_edited.jpg
About: Bio
bottom of page